lærerestuderende på slottet

Her på Blidstrup mener vi, at det er vigtigt at tage ansvar. Selvfølgelig først og fremmest ifht. eleverne, men så sandelig også for uddannelsessystemets fremtidige undervisning. Vi tager derfor ofte praktikanter og studerende ind for at dele ud af vores erfaring og faglighed, og for at hjælpe så godt på vej vi kan i de unges seminarietid.

Pt. har vi ikke mindre end tre praktikanter i huset, som alle går på Skive Seminarium. Det er Frederik, Dennis og Marie.

Marie Schmidt Klausen

-Som faktisk er tidligere elev her på Blidstrup (08/09) er i hendes sidste fagpraktik inden den står på Bachelor. Hun går på 4. år og drømmer om en fremtid som efterskolelærer. Derfor har hun valgt os som praktiksted. “Jeg har virkelig fået et godt indblik i efterskolelivet, og hvad det vil sige at være ansat. Jeg underviser i tysk, engelsk og samfundsfag, og har deltaget i næsten alle aspekter af dagligdagen. Alt fra værelsesrengøring og forældresamtaler til kontaktgruppemøder og aftenvagter. Jeg føler mig rigtig godt rustet til at komme tilbage og skrive min bachelor, og er selvfølgelig stadig MEGA klar på en fremtid som efterskolelærer!”

Dennis Lyndrup Deleuran og Frederik Skourup Søndergaard

-Er begge 3. års elever på Skive Seminarium og i gang med deres specialiseringsmodul, hvor de har valgt “efterskolepædagogik”. Modulet er bygget op med to ugers observationspraktik og efterfølgende 4 uger med opgaveskrivning. Frederik og Dennis skriver opgaven sammen og har fokus på efterskolens værdigrundlag. Altså hvordan bringes det i spil i hverdagen. De to uger de er her, skal de kun observere og altså ikke undervise.