Nyt håndværkercenter

Der har igennem rigtig mange år været et linjefag, der hed håndværker på Blidstrup Efterskole med ca. 10 elever. De lavede pedelopgaver. Reparerede og renoverede rundt omkring. Men for 4 år siden besluttede vi at lægge langt mere faglighed i håndværkerlinjen. Der blev lavet en undervisningsplan for faget. Eleverne skulle omkring tømrerværkstedet, murerværkstedet, smedeværkstedet og også lære noget grundlæggende om el.

Formålet med linjefaget håndværker er at lære eleverne nogle grundlæggende håndværksmæssige færdigheder og give eleverne lyst til at fortsætte med en håndværksmæssig ungdomsuddannelse.

Ligeledes blev der indledt et samarbejde med EUC Nordvest i Thisted omkring svejsekursus og brobygning.

Status i dag:

  • Vi har tre lærere på linjefaget håndværker. Alle tre har en håndværksmæssig uddannelse.
  • Eleverne på håndværkerlinjen kommer på et tre dages svejsekursus på EUC Nordvest i Thisted og får svejsecertifikat. Dette kursus lægger først på skoleåret, så eleverne efterfølgende kan bruge skolens svejseanlæg.
  • Eleverne kommer i to ugers specialdesignet brobygningsforløb på EUC Nordvest. Her er der kun vores elever på holdene.
  • Eleverne kommer i praktik i en eller to uger i løbet af skoleåret. Dels for at prøve et fag af i praksis. Og dels for at vise, hvad de kan med henblik på at få en praktikaftale (en lærerplads)

Håndværkerlinjen er blevet en stor succes. Og det på mange måder:

  • Vi har 24 elever på holdet til næste skoleår. Det er hvad, vi kan have på holdet. Men skulle der komme en eller to elever mere, så finder vi også plads til dem på linjefaget, idet vi jo i løbet af skoleåret får meget mere plads at udfolde os på.
  • Rigtig mange af eleverne har en lærerplads/praktikaftale, inden de forlader os. Sidste år 58 % af håndværkerlinjens elever. Oftest er det noget, man søger, mens man er på grundforkøb 1 eller to på erhvervsskolen.
  • Alle vore lever – også dem der skal på en gymnasiel uddannelse – får øjnene op for, at det kræver noget at være håndværker. Det ser de hos håndværkereleverne. Dermed øges anseelsen for erhvervsuddannelserne.
  • Nogle af vore håndværkerelever vælger efterfølgende en EUX-uddannelse, hvor de både får en gymnasiel uddannelse og et svendebrev.

Omkring det nye håndværkercenter

Bygningen bliver på ca.400 m2. Omkring to trediedele  skal bruges til et nyt metalværksted med slibe- og malerum. Den sidste trediedel skal bruges til en ”multihal”, hvor tømrerfolkene kan være, når der skal laves større konstruktioner, murerne kan være, når der skal bygge halvmur m.m. Og som vi også kan bruge som værksted, når vi har emneuger på skolen: Musicaluge, samfundsuge , projekt- og OSO-uge osv.

Den nye håndværkerbygning bliver bygget sammen med de to eksisterende værksteder, så vi får et integreret håndværkercenter. I den forbindelse skal der sættes nye vinduer i det nuværende træværksted og gulvet skal slibes og lakeres.

Prisen for den nye bygning, som bliver centrum i det nye håndværkercenter er 3 mill. Dette beløb finansieres dels ved egne opsparede midler og dels ved et banklån, som vores normale bankforbindelse Jyske Bank, står for.