MUSICAL

 

Årets musical opføres fredag aften for alle interesserede. Nærmere info om stykket og tidspunkt
kommer senere, så hold øje.