FORVENT-NINGER OG REGLER

For at vi alle kan få et godt år på efterskole, har vi en klar forventning til, at du som elev på Blidstrup Efterskole deltager positivt i hverdagen, undervisningen og fællesskabet.
Det er dit eget valg at gå på Efterskole, og med det valg følger et ansvar.

Vores forventninger og regler tager udgangspunkt i skolens værdier som er empati, anerkendelse, ligeværdighed og ærlighed.

FORVENT-NINGER OG REGLER

For at vi alle kan få et godt år på efterskole, har vi en klar forventning til, at du som elev på Blidstrup Efterskole deltager positivt i hverdagen, undervisningen og fællesskabet.
Det er dit eget valg at gå på Efterskole, og med det valg følger et ansvar.

Vores forventninger og regler tager udgangspunkt i skolens værdier som er empati, anerkendelse, ligeværdighed og ærlighed.

FORVENTNINGER

Tag ansvar for dig selv og fællesskabet.

Vi forventer, at du gør dit bedste for at tage ansvar for dig selv og fællesskabet. Det betyder for os, at du skal vise respekt for og tage hensyn til de mennesker du omgås. Det gælder både på efterskolen og uden for efterskolen.

Vi har alle forskellige holdninger, synspunkter, interesser, baggrunde og livshistorier. Vi kan godt være uenige om ting og undres over andres tanker, valg og holdninger, men respekten og accepten af hinanden skal vi passe på. Derfor forventer vi, at du som elev er med til at arbejde imod mobning, at du taler og skriver pænt om andre – også på de sociale medier. Ja, i bund og grund forventer vi bare, at du er en god kammerat overfor de mennesker, du er sammen med.

Der vil være kammerater, som kan have et andet skema, andre krav eller en anden hverdag end dig. Det er fordi vi er forskellige, og derfor vil du også opleve, at vi kan behandle jer forskelligt. Det gør vi for at vise mest muligt respekt for jer som elever.

At gå på Blidstrup Efterskole ligner meget hverdagen i en familie. Du vil opleve at vi får rester og har kødfrie dage, men også at der en gang imellem er forkælelse og lækkerier. Du kan også blive bedt om at tage en ekstra køkkenvagt eller rengøringsopgave. Det er sådan set ikke for at gøre det surt at være elev, men ganske simpelt for at få hverdagen til at fungere, og hjælpe hinanden – det kunne jo være dig, som havde brug for hjælp af en kammerat en anden dag! Så vær indstillet på at være hjælpsom og hjælp med at tage din del af opgaverne.

Vi har også nogle konkrete forventninger til dig, som skal give en god hverdag for dig, de andre elever og medarbejderne:

 • Du skal følge dagsrytmen og har mødepligt til morgenløb, måltider, rengøring, køkkentjans, undervisning, linje- og valgfag, fælles gymnastik, fællesaktiviteter mv.
 • Du skal gøre, hvad du kan for at være forberedt til undervisningen og have styr på dine ting.
 • Du skal efterleve vores mobilpolitik
 • Drengenes boområder er for drengene, og pigernes boområder er for pigerne. Vi vil gerne gøre det trygt og værne om respekten for hinandens grænser, og derfor kan man kun besøge hinandens boområde ved ”åben gang” eller efter aftale.

 

REGLER

Fordi et godt fællesskab kræver trygge rammer

Ud over forventningerne har vi også fire regler. Reglerne er nødvendige for, at vi har en tryg ramme for os alle på Blidstrup Efterskole.

 • Mobning, krænkende handlinger og andre måder at sætte hensynet til andre til side på, accepterer vi ikke!
 • Besiddelse eller indtagelse af øl, spiritus, hash, narkotiske eller andre euforiserende stoffer er ikke tilladt.
 • Skolen er røgfri (inkl. E-cigaretter, nikotinposer og snus) både ude og inde.
  Dog kan der gives tilladelse til at bruge e-cigaret/damper efter særlige regler jf. lov om røgfri miljøer og med forældrenes accept.
 • Det er ikke tilladt at have sex med hinanden. Ganske simpelt for at passe på hinanden!

Alle regler gælder også når vi er på tur som efterskole, samt når du er på vej til eller fra efterskolen.

Er du ligeglad med eller respektløs over for fællesskabet og de andre elever, eller på andre måder ikke efterlever vores forventninger og regler, vil dine forældre blive inddraget.

Vi vil strække os langt for at alle elever gennemfører et skoleår. Det afgørende for os er dog, om viljen til at deltage positivt, ændre adfærd og efterleve vores forventninger og regler er til stede hos den enkelte elev.

Ser vi ikke en positiv udvikling og vilje til at efterleve vores forventninger og regler, efter forældrene er blevet inddraget, kan det medføre, at du må stoppe som elev på Blidstrup Efterskole.

 

MOBILPOLITIK

Vi vil gerne lære eleverne, at mobilen er en god ting, som kan bruges socialt, fagligt og praktisk, men også at den er en dårlig ting, fordi den er afhængighedsskabende, tager vores opmærksomhed og udfordrer nærværet.

Vi vil gerne skabe større nærvær og tilstedeværelse i al vores undervisning, ved vores måltider og ved vores fællesaktiviteter. Derfor har vi MOBILFRI FÆLLESTID.

Målet med denne ramme for mobilbrug er, at vi i undervisningen, fællesaktiviteterne og ved måltiderne øver os i at være tilstede sammen, uden forstyrrelser, og på den måde får skabt bedre grobund for et nærværende fællesskab, bedre læring og fokus på mobilvaner.

Hvad betyder MOBILFRI FÆLLESTID for dig som elev?

 • Din mobiltelefon skal være på værelset fra kl. 7.30 indtil du har fri fra din planlagte undervisning om eftermiddagen.
 • Har du en fritime i løbet af dagen, må du bruge din mobil på dit værelse eller på bo-områderne.
 • Til morgenmad, middagsmad og aftensmad skal mobilen være på værelset.
 • Har vi fællesaktiviteter i løbet af dagen eller om aftenen skal mobilen også ligge på værelset, med mindre andet er aftalt med de ansvarlige medarbejdere, der står for aktiviteten.
 • Vi opfordrer til, at du låser din mobil inde i værdiboksen i dit skab, når du ikke har den med dig rundt på skolen.

 

BESØG OS

Det bedste indblik får du klart ved at komme på besøg og vi har ALTID åben for gæster som gerne vil opleve den ægte efterskolestemning og snuse til hvad det vil sige at gå på Blidstrup.

Tænker du på at blive elev, kan du altid ringe eller skrive til os og booke et besøg, men du kan også benytte dig af vores åbent hus dage hvor vi gir’ den gas med live linjefag, elevrundvisninger, musik, lækkerier og meget meget mere.

Besøg os…

BLIV ELEV

Det bedste indblik får du klart ved at komme på besøg og vi har ALTID åben for gæster som gerne vil opleve den ægte efterskolestemning og snuse til hvad det vil sige at gå på Blidstrup.

Tænker du på at blive elev, kan du altid ringe eller skrive til os og booke et besøg, men du kan også benytte dig af vores åbent hus dage hvor vi gir’ den gas med live linjefag, elevrundvisninger, musik, lækkerier og meget meget mere.

Tilmeld…