BESTYRELSEN

BESTYRELSEN

BESTYR[-]ELSES[-]MEDLEM[-]MER

  • Lars Hansen, Sevel (formand) larshansensevel@gmail.com
  • Klaus Kanstrup, Bedsted Thy (næstformand)
  • Kurt Justesen, Nykøbing Mors
  • Tanja Gudiksen, Dragstrup
  • Ole Brondbjerg, Holstebro
  • Jenny Christiansen, Thisted
  • Aase-Marie Mølgaard, Nykøbing

 

SKOLEKREDSEN

Bag Blidstrup Efterskole står en skolekreds. I skolekredsen kan alle, der kan gå ind for Blidstrup Efterskoles værdigrundlag, melde sig ind. Årskontingentet er på 100 kr. pr. person.

 

INDMELDELSE I SKOLEKREDSEN

Efter indmeldelse får man:

  • Ret til deltagelse i det årlige skolekredsmøde og generalforsamling. På skolekredsmødet er der hvert år foredrag. I de seneste år har bl.a. biskop Elisabeth Dons Christensen, tidligere formand for etisk råd Ole Hartling og komponist og organist Willy Egmose været foredragsholdere.
  • Indbydelse til arrangementer på skolen i løbet af året tilsendt.

Ønsker man at melde sig ind i skolekredsen, kan det gøres ved at sende en mail til skolen:  kontor@blidstrup.dk, ringe til skolen på tlf. 97 76 41 28 eller indbetale 100 kr. på skolens konto (Reg. nr. 7380 konto nr. 2028750). Vælger man at indbetale de 100 kr. skal man huske at anføre sit navn og adresse samt at indbetalingen gælder skolekredsmedlemsskab.